kom. 503 172 211
tel. 22 403 79 14Przez wieloletnią współpracę z naszymi klientami wyselekcjonowaliśmy dwie formy umów serwisowych:

Konserwacja stała 

Podpisując umowę konserwacyjną z nasza firmą, otrzymujecie państwo gwarancje że urządzenia konserwacja, naprawa, serwiswchodzące w skład  domofonu będą  sprawne przez okres podpisanej umowy ,a ewentualne usterki zgłaszane telefonicznie będą usuwane w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia. Jest to najtańsza i najwygodniejsza forma konserwacji dla klienta. W ramach stałej stawki konserwacyjnej zapewniamy Państwu profesjonalną opiekę nad powierzonym nam systemem. Z tej formy najczęściej korzystają spółdzielnie mieszkaniowe, administracje, zarządcy nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe. Stawka konserwacji domofonów uzależniona jest od ilości zaproponowanych lokali, ilości klatek w budynkach, rodzaju i stanu technicznego zainstalowanych urządzeń oraz zakresu ustalonych prac konserwacyjnych.

Zakresem konserwacji objęte są prace zapewniające utrzymanie instalacji domofonowych w pełnej gotowości eksploatacyjnej. W ramach stałej stawki konserwacyjnej zapewniamy Państwu profesjonalną opiekę nad powierzonym nam systemem. Z tej formy najczęściej korzystają spółdzielnie mieszkaniowe, administracje, zarządcy nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe.

Konserwacja na wezwanie

Polega na usunięciu awarii u klienta po wezwaniu naszego serwisu, opłata za naprawę wnoszona jest jednorazowo po wykonaniu usługi. Cena zależy od rodzaju awarii i zużytych to niej części zamiennych. Z tej formy najczęściej korzystają właściciele domów jednorodzinnych, firmy oraz klienci indywidualni.