kom. 503 172 211
tel. 22 403 79 14Konserwacja Systemu Syganlizacji Napadu i Włamania

Konserwacja okresowa powinna być przeprowadzana w okresach zgodnych z wymaganiami dotyczącymi danego systemu alarmowego. Podczas okresowej konserwacji nasza firma wykonuje następujące czynności:

  • Sprawdzenie instalacji, właściwego rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej
  • Sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek
  • Sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich
  • Sprawdzenie czy zasilacze główne i rezerwowe pracują i są sprawne
  • Sprawdzenie poprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu przy współpracy z odpowiedzialną władzą albo zainteresowanym alarmowym centrum odbiorczym
  • Sprawdzenie poprawności działania każdego dźwiękowego, świetlnego sygnalizatora alarmowego
  • Sprawdzenie czy system alarmowy jest całkowicie w stanie gotowości