kom. 503 172 211
tel. 22 403 79 14Kontrola Dostępu

Systemy kontroli dostępu stają się dziś niezbędne w każdym większym budynku, firmie, czy instytucji. Umożliwiają one ograniczenie dostępu do wybranych pomieszczeń czy stref osobom postronnym i nieuprawnionym. Mogą mieć również inne zastosowania, jak kontrola czasu pracy, lub określenie kosztu przebywania osoby na danym obszarze, np. na basenie lub kontrola obecności (np. kontrola obecności pracownika ochrony w jakimś rejonie równoznaczna z dokonywaniem przez niego obchodu lub pojazdów parkujących na terenie parkingu objętego systemem). Mając za sobą wiele poważnych instalacji w obiektach o charakterze publicznym jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom rozwiązania dopasowane do wymagań, korzystne cenowo i zapewniające maksimum komfortu w eksploatacji oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa w swojej klasie. Systemy takie działają w oparciu o zbliżeniowe elementy transponderowe (zwane czasem kartami dostępowymi, lub kluczami elektronicznymi) w pamięci, których zakodowany jest niepowtarzalny numer seryjny. Po zbliżeniu takiego elementu do czytnika urządzenie rozpoznaje jego numer, identyfikując w ten sposób jego posiadacza. W skład systemów montowanych przez naszą firmę mogą wchodzić zależnie od konfiguracji: Centrala, Sterownik, Czytnik transponderów, nośniki transponderowe.

     Kontrola dostępu Warszawa

Mózgiem całego systemu jest centrala, odbiera dane z transponderów i steruje urządzeniami wykonawczymi: czy to w postaci zwór, zamków elektromagnetycznych czy zapór drogowych. W bazie danych sterownika zawarte są wszelkie parametry, zestawienie wszystkich transponderów, oraz ich uprawnienia określonych stref pod względem czasu, ilości wejść itp. Baza danych może być zmieniana przez uprawnionego użytkownika, lub administratora i jest zapamiętywana przez sterownik. Administrator może dopisywać do niej nowe transpondery, lub zmieniać parametry już aktywnych, oraz sterować czytnikiem. Montowane przez nas urządzenia mogą współpracować z komputerem, co znacznie rozszerza zakres ich funkcjonalności. Komunikacja ta odbywa się lokalnie lub zdalnie, co umożliwia integrację systemu z lokalną lub rozległą siecią komputerową (internet) Podstawowym elementem wykonawczym systemu kontroli dostępu są czytniki transponderów. Montowane przez naszą firmę urządzenia sprawdzają się zarówno w lokalizacjach wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. W zależności od opcji i zapotrzebowania umożliwiają one tylko rozpoznanie transpondera, jak też potwierdzanie posiadania go przez osobę uprawnioną wprowadzeniem kodu. Współpracują one z urządzeniami wykonawczymi w postaci rygli i zwór. Wszystkie one umożliwiają odblokowanie drzwi po potwierdzeniu przez system uprawnień do wejścia do danej strefy. Transpondery oferowane przez naszą firmę do montowanych systemów mogą mieć kształt zawieszek, kart, breloków.

Spektrum zastosowania takich systemów kontroli dostępu jest bardzo szerokie. Umożliwiają, bowiem one:

  • Identyfikację posiadacza transpondera, lub przedmiotu zaopatrzonego w transponder
  • Sterowanie zewnętrznym urządzeniem (np.: ryglem w drzwiach, zaporą drogową)
  • Sygnalizację próby wejścia osoby nieuprawnionej na zastrzeżony obszar (np. w postaci powiadomienia ochrony obiektu)
  • Zapamiętanie i późniejsze odtworzenie listy zawierającej czas i datę wejścia, lub fakt pobytu na danym obszarze oraz ilość wejść np. (jako np. kontrola czasu pracy pracowników, obliczenie należności za korzystanie z zamkniętych obszarów hotelu, takich jak baseny, sauny itp. lub stwierdzenie faktu pobytu.