kom. 503 172 211
tel. 22 403 79 14Systemy alarmowe

Poprzez współpracę z renomowanymi instytucjami wyspecjalizowanymi w dziedzinie ochrony technicznej uzupełniamy praktykę o sprawdzoną doświadczalnie teorię, a przede wszystkim o aktualne trendy i najnowocześniejsze rozwiązania. Systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) to popularnie zwane systemy alarmowe. Ich podstawowym zadaniem jest wykrycie oraz poinformowanie o próbie kradzieży, włamania czy napadu - dzięki ochronie zarówno wnętrza obiektu, jak też obszaru zewnętrznego.

Manipulatory to urządzenia do sterowania pracą systemu alarmowego, odpowiedzialne za naszą komunikację z systemem alarmowym. Od nich zależy komfort obsługi za pomocą których użytkownik zarządza zainstalowanym systemem i jego funkcjami.
Z podstawowych funkcji  możemy wymienić: uzbrajanie lub rozbrajanie stref lub podsystemów alarmowych. Z podświetlanego panelu LCD odczytujemy informację o alarmach, awariach czy innych zdarzeniach które wystąpiły w systemie. Posiadamy również możliwość zarządzania zewnętrznymi urządzeniami wpiętymi do wyjść centrali takimi jak: oświetlenie posesji, sterowanie roletami, bramami wjazdowymi, nawadnianiem ogrodu jak i oczytem poziomu zapełnienia przydomowgo szamba.

Serce systemu stanowi centrala alarmowa - dzisiaj najczęściej integrująca w sobie systemy monitorialarmy w warszwiengu telefonicznego i powiadamiania. Od jej funkcjonalności zależeć będą możliwości systemu, zarówno te obecne, jak i przyszłe - mając na względzie przyszłą rozbudowę systemu. Wybór centrali będzie miał także wpływ na komfort codziennego użytkowania i niezawodność całego systemu, jak również estetykę eksponowanych elementów instalacji. Centrale alarmowe produkowane przez firmę SATEL to wciąż unowocześniane urządzenia, których możliwości znacznie przekraczają konwencjonalne systemy alarmowe. Nawet najprostsze centrale posiadają możliwość programowania z wykorzystaniem komputera, zarówno lokalnie jak i zdalnie - w celu skontrolowania poprawności pracy systemu alarmowego. Bardziej zaawansowane modele umożliwiają szeroko pojętą integrację systemu sygnalizacji włamaniowej i pożarowej z elementami kontroli dostępu, czy realizację funkcji automatyki domowej. Naturalnym uzupełnieniem nowoczesnych z technicznego punktu widzenia urządzeń jest estetyka elementów sterujących, które ze względu na wygodę użytkowania muszą być eksponowane - pod tym względem firma SATEL wykorzystuje nowoczesne wzornictwo, jednocześnie cechujące się neutralną stylistyką.

Czujki "Oczy","uszy"systemu alarmowego. Ich funkcja polega na wykryciu próby wtargnięcia bądź obecności intruza na chronionym obszarze. Aby zapewnić możliwie instalacje alrmowe satelnajlepszą ochronę w danym przypadku, istnieje cała gama czujek wykorzystujących różne zjawiska fizyczne. Najbardziej popularne są pasywne czujki podczerwieni, tzw. PIR, wykrywają promieniowanie podczerwieni emitowane  przez ciało intruza poruszającego się w jej polu widzenia. Aby zapewnić jeszcze lepsze parametry, tego typu czujki bywają uzupełniane o dopplerowską głowicę pracującą w zakresie mikrofal - są to tzw. czujki dualne. Duże tafle szklane, takie jak witryny czy okna, mogą być zabezpieczone z wykorzystaniem akustycznych czujek stłuczenia szyby, rozpoznaje charakterystyczne elementy w widmie dźwięku towarzyszącego tłuczeniu okna.  Bardzo ważną rolę w systemie alarmowym pełnią najprostsze czujki, otwarcia drzwi, bram czy okien - w tym celu wykorzystywane są kontaktrony sterowane magnesami trwałymi, co praktycznie eliminuje współpracę mechaniczną elementów takiej czujki, gwarantując jej niezawodność.

Nos systemu alarmowego to czujniki gazów takich jak: tlenek węgla, czad, propan butan, butan czy  satel warszawadym ale również czy gazów usypiających pochodnych od chloroformu. Zadaniem czujników jest wczesne wykrywanie zagrożeń związanych z obecnością niebezpiecznych stężeń gazów w pomieszczeniach i automatyczne uruchomienie sygnalizacji akustycznej. W klawiaturach alarmowych zostanie wyświetlona informacji w którym pomieszczeniu i jaki typ czujnika został uaktywniony oraz poinformowanie o zdarzeniu odpowiednich służb ratunkowych.

Sygnalizatory optyczno-akustyczne Aby system alarmowy mógł być skuteczny, konieczna jest możliwość przekazania informacji o zdarzeniu alarmy domowe warszawaalarmowym. Do tego wykorzystywane mogą być sygnalizatory zewnętrzne i wewnętrzne, zarówno sygnalizujące akustycznie, wytwarzając dźwięk o bardzo dużym natężeniu, jak i optycznie, z wykorzystaniem elementów błyskowych o dużej jasności. Rolą sygnalizatorów jest zarówno wystraszenie intruza, jak też przyciągnięcie uwagi osób znajdujących się w pobliżu miejsca znaczenia. Bardzo istotna jest także funkcja niezwłocznego przekazania informacji o włamaniu do odpowiednich służb czuwających nad bezpieczeństwem mienia (tzw. stacje monitoringu w firmach zajmujących się ochroną) oraz bezpośrednio do osoby zainteresowanej, w postaci komunikatu słownego. W celu zwiększenia bezpieczeństwa takiego rozwiązania, wykorzystującego standardowo linię telefoniczną, zastosować można specjalizowane moduły GSM, które zniweczą próby wcześniejszego sabotażu linii telefonicznej, oraz pełnią nieocenioną rolę w miejscach pozbawionych takiej linii.