System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN

System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWIN jest to system powszechnie stosowany zarówno w domach jak i w obiektach komercyjnych. Systemy te stanowią podstawowy element elektronicznego bezpieczeństwa obiektu. Ten rodzaj systemu zabezpiecza przed wtargnięciem na obiekt osób niepowołanych (włamanie, napad, kradzież, dewastacja). Oprócz funkcji alarmowej może spełniać funkcje sterownicze i podstawowe funkcje zarządzania budynkiem. Dzięki temu oprócz standardowych zastosowań systemy sygnalizacji włamania i napadu mogą wykonywać szereg innych funkcji dostosowanych do indywidualnych wymagań użytkownika.

Nowoczesne platformy programowe do zarządzania SSWiN pozwalają na mobilną kontrolę i sterowanie systemem przy pomocy telefonu komórkowego.

Podstawowe elementy SSWiN:

Centrala alarmowa

Służy do gromadzenia i przetwarzania danych oraz zarządzania systemem i programowania jego pracy zgodnie z indywidualnymi potrzebami i wymaganiami użytkownika.

Czujki

Czujki odpowiedzialne za wykrywanie sygnałów i uruchamiające alarm w określonych sytuacjach, w tym czujki ruchu, czujki otwartych drzwi lub okien, czujki zbicia szyby.

Sygnalizator

Urządzenie służące do emisji sygnału alarmowego ostrzegającego o wykrytym zagrożeniu.

Moduł GSM

Chociaż działanie SSWiN bez tego urządzenia jest możliwe, to właśnie ono odpowiada za wysyłanie powiadomień do użytkowników systemu alarmowego i agencji ochrony, która monitoruje sygnały alarmowe w ramach abonamentu, z jakiego korzysta właściciel systemu SSWiN.

Dodatkowe elementy SSWiN

Bardziej zaawansowane systemy sygnalizacji włamania i napadu mogą być wyposażone w takie podzespoły, jak np. moduły sterujące, które rozszerzają funkcjonalność instalacji o możliwość zautomatyzowanego wykonywania dodatkowych czynności, jak np. otwieranie okien, zasłanianie rolet czy wyłączanie oświetlenia po spełnieniu określonych warunków. Jak więc widać, w razie potrzeby SSWiN może nie tylko gwarantować zabezpieczenie przed intruzami, ale również podnosić komfort użytkowania nieruchomości i pełnić funkcję smart home.

Zalety instalacji SSWiN:

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa

System sygnalizacji włamania i napadu zapewnia bezpieczeństwo użytkownik obiektu oraz ich mieniu. Dzięki niemu można uniknąć niepotrzebnych strat i kłopotów.

Działanie prewencyjne

Samo posiadanie takiego systemu działa prewencyjnie na potencjalnych włamywaczy, którzy zwykle unikają obiektów z zainstalowanymi systemami alarmowymi.

Szybka reakcja i ograniczenie strat

Czujki w instalacji SSWiN są ws tanie szybko wykryć wszelkie nieprawidłowości. Dzięki temu możliwa jest szybka reakcja na zagrożenie i ograniczenie strat.

Łatwa obsługa

W dzisiejszych czasach systemy alarmowe są bardzo łatwe w obsłudze, dzięki czemu każdy może sobie z nimi poradzić.